Plan Obuke

informišite se

Šta podrazumeva
obuka?

Auto skola MK Drive Beograd
Auto skola MK Drive Beograd

Upis u školu

Upis u školu sa navršenih 16 godina, važećom ličnom kartom. Maloletna lica moraju potpisati ugovor uz pratnju roditelja.

Auto skola MK Drive Beograd
Auto skola MK Drive Beograd

Teorijska obuka

Teorijska obuka traje 40 nastavnih časova u trajanju od 45min. Uz dogovor sa predavačem biraju se termini koji najviše odgovaraju potrebama kandidata kao i vreme započinjanja teorijske obuke. Teorijska obuka traje 13 radnih dana (najviše 3 časa dnevno) sto odgovara periodu od 16-20 dana.

Auto skola MK Drive Beograd
Auto skola MK Drive Beograd

Teorijski ispit

Nakon završene teorijske obuke kandidat stiče pravo da se prijavi za polaganje teorijskog ispita koji organizuje MUP. Kandidat će biti obavešten o dodeljenom terminu za polaganje ispita.

Auto skola MK Drive Beograd
Auto skola MK Drive Beograd

Lekarski pregled

Nakon položenog teorijskog ispita kandidat mora doneti uverenje o zdravstvenoj sposobnosti (lekarski pregled) da bi započeo praktičnu obuku koja traje 40 časova. Okvirno vreme završavanja praktičnog dela obuke je 4-5 nedelja. Uz dogovor sa instruktorom biraju se termini vožnje.

Auto skola MK Drive Beograd
Auto skola MK Drive Beograd

Ispit iz Prve pomoći

Nakon odvoženih 40 časova kandidat mora položiti ispit iz Prve pomoći koji je se organizuje u auto školi. Polaganje iz prve pomoći traje jedan dan.

Auto skola MK Drive Beograd
Auto skola MK Drive Beograd

Praktični deo ispita

Nakon položenog ispita i prve pomoći kandidat stiče pravo da se prijavi za polaganje praktičnog dela ispita koji takođe organizuje MUP. Kada kandidat položi praktični deo ispita auto škola istog dana izdaje dokumentaciju i tog dana se preuzima probna vozačka dozvola.